Šilutės krašto muziejų lobiai: Trečiasis Lietuvos Statutas

Vienas iš vertingiausių Šilutės muziejaus filiale – Švėkšnos muziejuje saugomų raštijos eksponatų yra Trečiasis Lietuvos Statutas lenkų kalba. Jis išspausdintas 1693 m. Vilniaus akademijos spaustuvėje. Lietuvos Statutai – tai trys teisinių dokumentų rinkiniai, teisynai, apibrėžę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisinės sistemos pagrindą. Jie sudaryti tada, kai Lietuva tapo integralia Vidurio Europos dalimi. Statutai buvo naudojami Lenkijos